Tečajevi Reikija - Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova
Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova