Predavanja i tečajevi Psihokibernetike Esena - Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova
Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova