Iz aspekta drugih - Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova
Psihokibernetika Esena - Gordana Kudrikova